Kan jag göra ändringar i en Tidgruppsprofil utan att det påverkar befintliga bokningar?

Det går att göra ändringar och även radera Tidrgruppsprofiler helt och hållet utan att det påverkar befintliga bokningar. När man skapar en vecka så tas en kopia av vald tidgruppsmall från inställningarna och används för bokningen. Med andra ord så kommer ändring först att tillämpas när du anropar mallen nästa gång. (När du skapar ett behov/bokning eller om du byter vald Tidgruppsprofil för ett behov/bokning).

Still need help? Contact Us Contact Us