Hur fungerar tidsintervallslogik i Adocka?

Hur fungerar Tidsintervallslogik?

Antalet enheter som skall registreras på en viss tidgrupp kan antingen räknas fram automatiskt baserat på ett angivet tidsintervall eller matas in som heltal direkt. Tidgrupper som beräknas med bakomliggande logik kan identifieras med hjälp av en kugghjulsikon som visas framför tidgruppens namn. (Inställningar/Företagsinställningar/Tidgrupper)

Tidgrupper som inte beräknas med hjälp av logik och i stället skall anges i heltal visas med en liten fyrkantig symbol framför namnet enligt nedan:

Alla nya tidgruppsprofiler som ej kopierats från redan befintlig tidgruppsprofil som innehöll logik saknar tidsintervallslogik.

Hantera tidslogik för tidgrupper inom en tidgruppsprofil:

1. För att hantera tidslogik som skall gälla för en viss tidgruppsprofil klickar du på knappen ”Hantera tidsintervallslogik” som hittas i menyn för den aktuella tidgruppsprofilen.

2. Genom att klicka på knappen kan du börja definiera det regelverk som skall styra till vilken tidgrupp de rapporterade timmarna hamnar när tid rapporteras på bokningar som använder den aktuella tidgruppsprofilen.

Det går att ange regler som appliceras på multipla typer av dagar i en och samma operation genom att välja flera typer av dagar när man skapar regeln. (Se bild ovan)

I exemplet  ovan visas det hur man anger en regel som kommer att tolkas med följande lydelse: ”Arbetstid som rapporterats och utförts måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar någon gång mellan 06:00 på morgonen och 19:00 (18:5999999999….) på kvällen kommer att automatiskt registreras på tidgruppen Dagtid"

Efter att regeln har sparats illustreras regeln i exemplet ovan enligt nedan:

 Upprepa proceduren till dess att det finns regler som täcker alla tidpunkter under en hel vecka.

Hantering av eventuella raster:

Sista steget är att definiera vad systemet skall göra med eventuell rast som rapporteras.  Önskar du att rast automatiskt skall dras bort ifrån från den rapporterade arbetstiden klickar du i checkboxen ”Dra bort rast automatiskt”. Om konsulten rapporterar t.ex 30 minuters rast under ett arbetspass kommer dessa 30 minuter att automatiskt dras av från det aktuella arbetspassets totala arbetstid.

I de fall en tidgruppsprofil innehåller mer än 1 tidgrupp måste man ange vilka av dessa tidgrupper som det är tillåtet för systemet att dra av rast ifrån samt vilken prioriteringsordning som bestämmer från vilken tidgrupp rasten i första hand skall dras av. Genom att sätta en prioriteringsordning enligt nedan vet alltså systemet vilka tidgrupper det är tillåtet att dra rast ifrån och från vilken tidgrupp rasten i första hand, andra hand och tredje hand etc skall dra av rast ifrån.

I bilden ovan kommer alltså rasten i mån av möjlighet dras ifrån den tid som rapporterats på tidgruppen ”Dagtid”.  Finns det inte tillräckligt med arbetstid rapporterat på tidgruppen ”Dagtid” för att kunna dra av hela rasten så kommer överskjutande del av rasten att dras av ifrån nästkommande tidgrupp i prioriteringsordningen.

När konsult alt. bemanningskonsult rapporterar tid genom konsultportal alt direkt genom Arbetspassmodulen kommer Adocka automatiskt kunna räkna ut och registrera dem på rätt tidgrupp i själva veckobokningen

(Se även Artikel "Speciella dagar och högtider")

Still need help? Contact Us Contact Us