Hur fungerar speciella dagar och högtider?

Speciella dagar och högtider:

I Adocka är det möjligt att specificera specifika datum under nuvarande och nästkommande år då det inträffar avvikelser från de regler som vanligtvis styr veckans alla dagar.  Finns det minst en regel specificerad för den typ av dag som ett avvikande datum kategoriserats som kommer den specificerade regeln att prioriteras framför de regler som vanligtvis skulle ha tillämpats baserat på den aktuella veckodagen som avvikelsen inträffar på. Det går att ha dagar som bara avviker under ett visst intervall av dagen samt dagar som helt och hållet avviker från de normala reglerna som tillämpas på den specifike veckodagen.

Alla datum där avvikelser från de regler som normalt tillämpas mån-sön inträffar behöver läggas in i systemkalendern och kategoriseras i enlighet med den typ av dag det rör sig om. För varje typ av dag går det att för varje tidgruppsprofil specificera ett eget regelverk som skall tillämpas de datum där dagar av den aktuella typen inträffar.

När du skapar regler för en typ av dag behöver du bara ange regler för de tider som skall avviker från reglerna som normalt används för den specifika veckodagen. Exempel: T.ex om en särskild taxa skall gälla under natten det aktuella datumet och efter ett visst klockslag övergår taxan till det som skulle gälla för en normal arbetsdag så behöver du endast ange regler för natten tills avvikelsen upphör.

Det enklaste exemplet för detta är en dag av typ ”Helgdag”. Efter att vi har lagt in de datum vi vill klassificera som ”Helgdag” i systemkalendern kan vi sedan definiera de regler som skall gälla för dagar av typen ”Heldag”

För att definiera de datum som kan medföra avvikelser och vilken typ av dag de skall definieras som går man till fliken ”Speciella dagar och högtider” (Inställningar/Företagsinställningar/Tidgrupper)

För att definiera de datum som kan medföra avvikelser och vilken typ av dag respektive dag skall kategoriseras som klicka på knappen ”Lägg till””

Det finns en rad olika typer av dagar man kan använda sig av för att kategorisera det aktuella datumet:

För att skilja på t.ex. helgdag och storhelg kan man använda sig av typerna ”Helgdag” för den ena varianten och ”Helgdag (Typ2)” för att kunna separera dessa.  Det spelar egentligen ingen roll vilken som är vilken bara man är konsekvent.

Listan innehåller även typerna Specialdag A – D som kan användas för att kategorisera alla de dagar då specialfall inträffar. (T.ex om ett datum skall kategoriseras som en typ fram till ett visst klockslag och därefter som en annan typ.) det kan röra sig om datum som både är datum efter helgdag och datum före eller mellan helgdag.

När alla avvikande datum är inlagda och kategoriserade kan man för varje enskild tidgruppsprofil ange vilka regler som skall tillämpas för respektive typ av dag. Dessa regler kommer således tillämpas för alla dagar som är kopplade till just den aktuella typen.

Dessa regler anges på samma sätt som regler för vanliga veckodagar. (Se separat artikel)

(OBS Om ett datum ligger i inlagt i systemkalendern och en viss tidgruppsprofil inte innehåller någon regel för denna typ av dag kommer tid som rapporteras på bokning som använder den aktuella tidgruppsprofilen att behandlas enligt den logik som tillämpas för en vanlig veckodag (mån-sön).

Still need help? Contact Us Contact Us