Kan jag kopiera en Tidgruppsprofil?

Kopiera befintlig tidgruppsprofil:

Vill du skapa en ny tidgruppsprofil som liknar en existerande tidgruppsprofil kan det vara smidigt att kopiera den befintliga tidgruppsprofilen och sedan anpassa kopian till de nya förutsättningarna.

  • 1.     Klicka på lilla pilen längst ut till höger i tidgruppsprofilens meny (Se bild ovan)och välj ”Kopiera den här profilen”, Ge kopian ett namn och ”Spara

Still need help? Contact Us Contact Us