Nya uppdateringar under oktober & november 2019

Det har som vanligt varit några fullspäckade månader på utvecklingsfronten. Denna gång har vi slagit ihop uppdateringar från oktober med de uppdateringar som släpptes under november. Nedan följer en lista på de viktigaste uppdateringarna som blev tillgänglig under oktober & november.

Generellt:

Vi har har fortsatt vårt kontinuerliga arbete med att få ner våra svarstider ytterligare samt gjort fundamentala strukturella uppgraderingar av vår infrastruktur för att ha möjlighet att hantera väldigt stora belastningar och data på vår molnplattform. Vi har fortsatt med att rulla på flertalet nya kunder som lägger över mycket arbete på plattformen. Vi har även inplanerat att under det närmaste året att släppa ytterligare väldigt kraftfulla uppgraderingar som ger oss ytterligare möjligheter till funktioner inom big data, AI och ännu snabbare och kraftfullare tjänster.

Vi har ändrat strukturen för konsult, kunder, anpassade fält och veckobokningar. Strukturen för hur dessa hanteras för att göra det mer robust och snabbare och förbereda för en bättre organisationsstruktur av kunder.

Sammanfattning av förändringar i infrastruktur

  1. Vi har migrerat all data till ny typ av datahantering för att ligga i teknikens absoluta framkant i vad som är möjligt i dagens molnmiljöer. Ger ökad snabbhet, redundans,-och ökade möjligheter till ny funktionalitet som har behov av väldigt stora datamängder. Detta är något som har planerats för ett tag, och är nu äntligen i produktion.
  2. Vi har rullat ut Azure front door framför våra API'er, vilket ger snabbare svarstider, samt ytterligare skydd mot utomstående som försöker angripa vår plattform där vårt skydd uppdateras i realtid av microsofts säkerhetscenter för att skydda mot aktuella Ddos attacker, bottar, hackerattacker, skadliga anrop etc.
  3. Vi har implementerat en proxy, som installeras i respektive användares webbläsare och är ett mellanlager mellan användaren och vårt API, vilket ger ökat skydd för eventuella avbrott i internetförbindelse.

Sammanfattning av nya features per modul i Adocka: 

(Mer detaljerad beskrivning av samtliga nya funktioner återfinns längre ner i artikeln)


Behov&Bokning

1. Adderad möjlighet att kopiera veckobokningar inklusive schema och timmar i tidrapport.

2. Adderad möjlighet att se antalet timmar i veckobokning direkt i listan över behov och bokningar.

3. Adderat stöd för att välja mellan olika mallar för bokningsbekräftelse till uppdragsgivare.

4. Adderat fler mallar för "Bokningsbekräftelse Uppdragsgivare" som ej skriver ut kontaktuppgifter till konsult.


Konsult

5. Adderat möjlighet att att göra sökningar på fler Expertiser (Och -, Eller-, Inte - logik)

6. Adderat möjlighet att boka konsult direkt från konsultkort.

7. Adderat möjlighet att se om det finns(samt antal) dokument och/eller aktiva påminnelser på konsultkort utan att behöva öppna respektive flik.

8. Adderat möjlighet att skapa avtal via  Oneflow®  med konsult som är företagare. Konsultens företag (och inte konsulten som privatperson) blir avtalets motpart.


Kundkort

9. Adderat möjlighet för att att skapa avtal via Oneflow® med kund direkt från kundkort.

10. Adderat nya standardfält på kundkort:  "Extra fält 1 e-faktura" och "Extra fält 2 e-faktura" som synkas med respektive fält i Fortnox

Ekonomi

11. Adderat möjlighet att se de veckobokningar som innehåller en " Intern text" direkt i listan med veckobokningar.

Inställningar

12. Enklare att hitta " Mina uppgifter" för att uppdatera egna användaruppgifter samt skapa mailsignatur för egen användare.

13. Adderat möjlighet för Administratör att generera och redigera mailsignatur åt annan användare.

14. Uppdaterad layout för " Övriga inställningar".


Nya gemensamma konsultportalen

15. Helt nytt och helt anpassat gränssnitt för för smartphones.

16. Ny inställning som bestämmer om ersättning för uppdrag skall visas i portalen.

17. Ny inställning som gör att endast schemalagda arbetspass visas i portalen.


Beskrivning av ny funktionalitet

1. Adderad möjlighet att kopiera veckobokningar inklusive schema och timmar i tidrapport:

När du väljer att kopiera en veckobokning så blir du numera presenterad med ett antal val så att du själv kan bestämma vilken information som skall följa med vid kopieringen.

När du väljer att kopierar en existerande veckobokning ( Behov&Bokning/Genomför/Kopiera) så är valet "Mall för tidrapport" oftast (Om den fortfarande existerar) satt till samma tidrapportsmall som den ursprungliga bokningen använde. Om den ursprungliga tidrapportmallen ej längre existerar kan du välja att tillämpa en annan mall för tidrapport från listan. Observera dock att om du väljer  byta tidrapportsmall så blir det ej längre möjligt att kopiera de värden som ligger i den ursprungliga tidrapporten (Mallarna innehåller  ju inte nödvändigtvis samma Tidgrupper/Artiklar).

Är valet  " Kopiera schema" i checkat så följer även de inlagda arbetstiderna för de respektive veckodagarna med till den/de nya bokningarna.

Är valet " Kopiera värden från tidrapport" i checkat så kommer de timmar eller antal av en artikel som angivits för originalbokningen (för varje veckodag) att kopieras över till den/dem nya bokningen/bokningarna. Du kan även specificera de övriga värden som skall följa med när bokningen kopieras.


2. Adderad möjlighet att se antalet timmar i veckobokning direkt i listan över behov och bokningar.

I listan över behov och bokningar, under den bokade konsultens namn kan du nu se det antalet timmar som finns registrerade i den tillhörande tidrapporten. ( Se bild nedan)


3. Adderat stöd för att välja mall för bokningsbekräftelse till uppdragsgivare

När du väljer att generera en bokningsbekräftelse som skall skickas till uppdragsgivare finns det numera bara ett val i listan då uppdragsgivaren är mottagare ( Se bild nedan)

Dock i nästa steg kan man nu välja från ett antal mallar som innehåller olika information ( Se bild nedan)

Välj den mall du vill tillämpa. Du kan välja mellan olika mallar samt förhandsgranska resultatet innan du går vidare. När du bestämt lämplig  klickar du bara " Välj mall".  Adocka memorerar den mall du senast använde så att den blir förvald vid nästkommande tillfälle.


4. Adderat fler mallar för "Bokningsbekräftelse Uppdragsgivare" som ej skriver ut konsultens kontaktuppgifter.

De finns nu 2 nya mallar för "Bokningsbekräftelse till uppdragsgivare " 3 & 4 Dessa är framtagna för att tillämpas då man inte vill undvika förmedla konsultens personliga kontaktuppgifter till uppdragsgivaren.


5. Adderat möjlighet att att göra sökningar på fler Expertiser (Med Och -, Eller-, Inte - logik)

I konsultmodulen ser det nu lite annorlunda ut när du söker efter konsulter som besitter en viss Expertis.

I och med den nya designen kan man nu göra sökningar för att t.ex få fram sökresultat för uppdrag som kan bemannas av konsulter som besitter minst en av flera möjliga "Expertiser". Vi kan även göra sökningar för att lista konsulter som besitter en viss kombination av "Expertiser". För att filtrera på en viss "Expertis" är det bara att börja skriva namnet på den sökta "Expertisen" så kommer de möjliga "Expertiserna" att presenteras som förslag. 

När du börja skriva namnet på "Expertisen" så listas varje "Expertis" som 3 olika sökvarianter.

  • Variant utan ändelse: Innebär valda Expertisen med "Och" logik.

Ex: Vi väljer  "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård"

Vi kommer nu filtrera listan så att endast konsulter som både besitter Expertiserna "Allmänmedicin" och "Akutsjukvård" visas.


  •  Variant med ändelsen (or) : Innebär valda "Expertisen" med "Eller" logik.

    Ex: Vi väljer  "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård (or)"

Vi kommer nu filtrera listan så att alla konsulter som besitter minst en av "Expertiserna" "Allmänmedicin" eller "Akutsjukvård" visas.

  •  Variant med ändelsen (!) : Innebär valda "Expertisen" med "Inte" logik.

    Ex: Vi väljer "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård (!)"

Vi kommer nu filtrera listan så att endast konsulter som besitter "Expertisen" "Allmänmedicin"  visas men om de även besitter "Expertisen" "Akutsjukvård", så visas de Inte.

Det finns även en film som beskriver i detalj hur detta fungerar här6. Adderat möjlighet att skapa bokning direkt från konsultkort.

Inne på konsultkortet finns nu en knapp för att kunna skapa en bokning direkt från konsultkortet där konsulten även automatiskt blir tillsatt.  Motsvarande knapp under kundkortet har existerat sen tidigare. Önskar du boka en konsult direkt i från konsultkortet klickar du bara på den röda knappen som lyder " Boka konsult".


7. Adderat möjlighet att se om det finns(samt antal) dokument och aktiva påminnelser på konsultkort utan att behöva granska respektive flik.

När du besöker ett kund- eller kundkort kan du direkt se det antal dokument samt det eventuella antalet aktiva påminnelser som finns sparade på det aktuella kund/konsultkortet. (Se bild nedan)


8. Adderat möjlighet att skapa avtal via Oneflow® med konsult som är företagare. Konsultens företag (och inte konsulten som privatperson) läggs till som motpart.

För de konsulter som är inlagda som " Företag" (Se bild nedan) kan man du skapa digitala avtal genom integrationen med Oneflow® där konsultens företaget blir avtalets motpart och inte konsulten som privatpersonen. 

I Oneflow® ser det då ut enligt nedan bild:  (Företaget blir motpart men konsulten blir per automatik undertecknare av avtalet.)


9. Adderat möjlighet för att att skapa avtal via Oneflow® med kund direkt från kundkort.

Nu hittar du en knapp för att kunna anropa mallar i Oneflow® direkt ifrån ett kundkort.  Kunden blir per automatik motpart till avtalet och kan sedan hittas under kundkortet.


10.  Adderat nya standardfält på kundkort:  "Extra fält 1 e-faktura" och "Extra fält 2 e-faktura"

Dessa fält kan nu fyllas i på ett kundkort under fliken "Adress" och används vid e-fakturor i Fortnox®

11. Adderat möjlighet att se (och läsa) de veckobokningar som innehåller en "Intern text"

De veckobokningar där en bemanningskonsult angivit en Intern text" blir nu direkt synliga i listan över veckobokningar i ekonomimodulen. Dessa bokningar är markerade men liten svart pratbubbla. Håller du muspekaren över pratbubblan kan du även läsa den aktuella kommentaren.

12. Enklare att hitta "Mina uppgifter" samt skapa mailsignatur för egen användare.

Alla användare kan nu enklare hitta och ändra sina egna användaruppgifter. Denna sektion nås från " Inställningar"

Under fliken signatur ( Se bild nedan)kan användaren lägga in och uppdatera den mailsignatur som används när användaren skickar e-post direkt från systemet.


13. Adderat möjlighet för Administratör att generera och redigera mailsignatur åt annan användare

Det är nu möjligt för den som har rättigheter att lägga in och uppdatera e-postsignaturer även åt andra användare.

Gå till " Inställningar"/ "Alla användare"

Välj användaren du vill korrigera signaturen för och gå till fliken "Signatur",


14. Uppdaterad layout för "Övriga inställningar"

Sektionen " Övriga inställningar" under "Företagsinställningar" har nu strukturerats om så  att de val som tidigare hittas på en och samma sida är nu är tydligare organiserade, 

15. Helt nytt och helt anpassat gränssnitt för nya konsultportalen för smartphones.

Den nya konsultportalen som nås från https://konsult.adocka.com har nu fått ett helt eget gränssnitt för de användare som besöker portalen med hjälp av sin smartphone. När en konsult loggar in känner systemet av om konsulten använder en smartphone eller dator och skickar konsulten till den version som är byggd just för den aktuella enheten. Nedan bild visar hur startsidan ser ut i den nya versionen för smartphones. 

Bild 1: Översikt över nuvarande arbetsvecka

Bild 2: Översikt över valt arbetspass/bokning


16. Ny inställning som bestämmer om ersättning för uppdrag skall visas i konsultportalen.

För de som använder nya konsultportalen är det nu möjligt att konfigurera huruvida konsulterna skall se kunna se aktuell ersättning i konsultportalen under " Mer information".  Om portalen är aktiverad hittas samtliga inställningar och konfigurationsmöjligheter för konsultportalen under "Applikationer"/ "Adockas konsultportal"


17. Ny inställning som gör att endast bokningar med schemalagda arbetspass visas i portalen. 

Är detta val aktiverat så visas ej veckobokningar utan schemalagda arbetspass.

Portalen uppdateras som vanligt löpande:

Vi vill även passa på att önska alla användare en kommande riktigt god Jul & Nyårsperiod!

Med vänlig hälsning

Adocka Team

Still need help? Contact Us Contact Us