Nya uppdateringar under Januari 2020

Denna månad har vi gått live med en väldigt stor uppdatering av infrastrukturen för vår plattform. Denna uppdatering är resultatet av något som vi har jobbat med kontinuerligt de senaste 3 åren.

Varför uppdaterar vi vår plattform?
För att fortsatt ligga i teknikens absoluta framkant för vår plattform så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och uppgradera plattformen. 

Vad innebär det för dig?

I korthet så betyder det:

 • Det går snabbare och effektivare
 • Vi fortsätter att ligga i teknikens absoluta framkant vad gäller infrastruktur
 • Vi kan skapa mer kraftfulla tjänster, (varje funktionalitet vi lägger till kräver mer kraft och datalagring)
 • Ytterligare steg till det absolut senaste säkerhetsmässigt vad gäller skydd av vår applikation och i slutändan Er data.
 • Vi kan snabbare lägga till ny funktionalitet och korrigera eventuella fel
 • Vi har planer på att lansera tjänster som som har behov av att hantera väldigt stor data/big data vilket även ställer helt nya krav på vår plattform

  Det är helt enkelt arbete vi gör för att fortsatt ligga före andra vad gäller teknikplattform, och detta ger dig en ännu bättre, snabbare, stabilare, och säkrare plattform att arbeta med.
Steg 3/3
Den uppdatering som rullades ut nu i januari är den sista av 3 större lyft av infrastrukturen som rullats ut under föregående år.
Dessa större infrastrukturlyft var.
 • Denna som gick ut nu i Januari innebär att vi nu kör helt på Net Core 3.1 för vårt huvudsakliga API vilket är det senaste och det snabbaste webbramverket för standardiserade webbtjänster i världen.
 • Implementerade Azure Front Door som ger Er direktlina från din geografiska ort till våra servrar, inkl kraftfull brandvägg som uppdateras i realtid utifrån hot på internet såsom bottar, Ddos attacker etc
 • Flyttade datalagring/databaser till det modernaste som finns idag vilket ger oss obegränsad kapacitet för datalagring, vilket ger oss möjlighet att släppa väldigt kraftfulla tjänster som kräver stor datakapacitet med snabba responstider.
Nu kan vi fortsätta att köra på med att släppa ny funktionalitet i en helt annan takt.

Nya funktioner som släpptes i samband med denna större uppdatering
 • I Ekonomi modulen kan man nu filtrera bokningar på tidgruppsprofil
 • Om du filtrerar på en tidgruppsprofil så kan du nu även massuppdatera Ersättning och/eller priser för multipla bokningar.
 • Det är nu möjligt att bryta koppling mellan ett  fakturaunderlag i Adocka och den genererade fakturan i Fortnox.
 • Stabilare realtidsuppkoppling (bland annat för vår realtidschatt, som nu även kan integreras i konsultportalen på webb och mobil)
 • Nya fält för Oneflow för den som är ansvarig och skriver avtal.. (vi väntar dock på Oneflow att dessa ska bli tillgängliga i Oneflow).
 • Funktionalitet för att kunna visa status för skickade email, om mailet har levererats, öppnats, klickats etc. Funktionaliteten är på plats, vi kommer visa det i gränssnittet inom kort.

Still need help? Contact Us Contact Us