Adockas Gränssnitt

Adocka Bemanning är ett s.k modulbaserat affärssystem. Detta innebär att olika företag och även användare kan ha olika moduler installerade i sitt konto beroende på behov. Ditt Adocka konto levereras med alla de nödvändigaste modulerna förinstallerade men vilka moduler som är förinstallerade kan variera beroende på ditt avtal. I dagsläget är alltid följande moduler förinstallerade:

 • Kontakter (Här kan du spara alla kontakter som inte är en kund eller konsult)
 • Konsulter (Detta är ditt konsultregister)
 • Kunder (Detta är ditt kundregister)
 • Rapporter (Här kan du se statistik och dra ut generella rapporter)
 • Inställningar (Används för att konfigurera ditt Adocka konto)

 • Påminnelser (Din aktivitetskalender)
 • Systemalarm: (Här ser du eventuella felmeddelanden från Adocka)
 • Konversationer (Inbyggt chattverktyg)
 • Ringlistor: Speciell vy för snabbare bearbetning av kontakter, kunder och konsulter per telefon.


 • Behov & bokning (Lägg in behov och boka konsulter på dessa)
 • Ekonomi (Se statistik och skapa löne- och fakturaunderlag)
 • Betalning (Härifrån skickas betalningsunderlag till fakturaprogram.)
 • Applikationer (Ändra i text och design av webb-applikationer som är uppsatta i Adocka samt inställningar för konsultportal och publika webbformulär)

Moduler som kan installeras efter behov: (Kostnad kan tillkomma) (Moduler installeras och avinstallera under ”Inställningar/Företagsinställningar/Adocka modul"

 • Rekrytering (Inbyggt rekryteringsverktyg för medarbetare och nya konsulter)
 • Säljstöd (Monitorerna affärsmöjligheter och resultat)
 • Arbetspass (Schemaläggning och bemanning av arbetspass)
 • Oneflow: Integration med den digitala avtalstjänsten Oneflow: 
 • Publik anslutning: Gör det enkelt att skapa formulär på hemsida som är kopplade mot Adocka
 • Konsultapp: Mobilanpassad konsultportal där konsulter b.la kan ta del av arbetsschema, rapportera tid, uppdatera tillgänglighet samt kontakt och bankuppgifter) (Nås via https://konsult.adocka.com)

Still need help? Contact Us Contact Us