Nya uppdateringar under feb & mars 2020

Denna gång har vi slagit ihop uppdateringar från feb & mars. Nedan följer en lista på de viktigaste uppdateringarna som blev tillgängliga under perioden.

Sammanfattning av nyheter per modul: 

(Mer detaljerad beskrivning av samtliga nya funktioner återfinns längre ner i artikeln)

Behov&Bokning

  • Bemanningskonsult kan nu registrera tillhörande tidrapporter direkt i vyn för själva veckobokningen.
  • Prognoser för framtida bokningar beräknas och uppdateras per automatik i enlighet med schema.
  • Stöd har adderats för att kunna skicka namn och kontaktuppgifter för  "Ansvarig" till avtalsmallar i Oneflow.
  • PDF-mallen för att skriva ut tidsrapporter (t.ex för kundattest), innehåller numera även de rapporterade arbetstiderna.

Konsult/Kundkort

  • Ny funktionalitet för att läsa och se statusmeddelanden för de epostutskick som kontakten varit mottagare av. (Visar om utskicket har levererats, öppnats, klick på länkar eller eventuell orsak ifall utskicket ej kunnat levereras.)

Ekonomi

  • Ny funktion att hitta veckobokningar med gemensam Tidgruppsprofil.
  • Ny funktion för att snabbt kunna ange nya Priser & Ersättningar för multipla veckobokningar. (Masshantering)
  • Ny funktion för att kunna makulerar fakturaunderlag som redan skickats till externt fakturaprogram. 

 

Beskrivning av ny funktionalitet


Behov&Bokning

1. Bemanningskonsult kan nu registrera tillhörande tidrapporter direkt i vyn för själva veckobokningen.

Om den veckobokning som granskas tillämpar en tidgruppsprofil med tidsintervallslogik, aktiveras knappen "Tidrapportera". 

Genom att klicka på  "Tidrapportera" ges i nästa steg möjlighet att ange och skicka in samtliga tidrapporter för den aktuella veckobokningen.

  Arbetstiderna i tidrapporterna är förinställda enligt det som tidigare angivits som schemalagda tider för den aktuella veckobokningen. Korrigera eventuella avvikelser och skicka in samtliga tidrapporter rapporter genom att klicka på "Spara".

När tidrapporterna är sparade, ändras färgen på de schemalagda passen i veckobokningens schema från grönt till rött. (Se bild ovan) Dvs status på passen ändras från "Bokad" till "Tidrapporterad". Timmar i tidrapportsmatrisen uppdateras i enlighet med de rapporterade tiderna och den tidsintervallslogik som finns angiven för tidgruppen.


2. Prognoser för framtida bokningar beräknas och uppdateras per automatik enligt schema.

I de fall du använder en tidgruppsprofil med tillhörande tidsintervallslogik så uppdateras numera alla värden i tidrapportsmatrisen per automatik.  Även när helt nya bokningar skapas så ifylls tidrapportsmatriserna för samtliga bokningar i serien per automatik. Dessa prognosvärden skrivs sedan över och ersätts med faktiska värden allt eftersom tidrapporter inkommer.  


3. Stöd har adderats för att kunna skicka namn och kontaktuppgifter för  "Ansvarig" till avtalsmallar i Oneflow.

Det är nu möjligt att lägga till "Ansvarig" som dynamisk variabel för digitala avtalsmallar i Oneflow. För att möjliggöra detta behöver avtalsmallar i Oneflow ha fält för detta som kopplas ihop med variablerna "Responsible Name", "Responsible Phone" och "Responsible Email".

Responsible Name = För och efternamn för ansvarig bemanningskonsult

Responsible Phone = Mobilnummer till ansvarig bemanningskonsult.

Responsible Email = E-postadress till ansvarig bemanningskonsult.


4. PDF-mall för att skriva ut tidsrapporter (t.ex för kundattest), innehåller numera även de rapporterade arbetstiderna.

När du skriver ut en tidsrapport för en veckobokning, får du nu även med de rapporterade arbetstiderna för varje dag i utskriften.

Konsult/Kundkort

5. Funktionalitet för att kunna visa status för skickade email, om mailet har levererats, öppnats, klickats etc.

När du besöker ett kund- eller kundkort kan du direkt se samtliga epostmeddelanden som kontakten har mottagit. 

Under denna sektion är det möjligt att läsa innehållet i varje utskick som gjorts från Adocka (Ej inloggningsuppgifter)

Under fliken "Visa Status" kan du även läsa eventuella statusmeddelanden för det aktuella meddelandet. T.ex kan du se om kontakten faktiskt har öppnat meddelandet och när det isåfall gjordes.

Ekonomi


6. Ny funktion att hitta veckobokningar som använder samma Tidgruppsprofil

I Ekonomimodulen finns nu ett helt nytt "Ersättningsfilter" som heter "Tidgruppsprofil", (Se bild nedan) Genom att välja en tidgruppsprofil i listan så filtreras listan men veckobokningar så att endast de bokningar som använder just den valda tidgruppsprofilen visas.

7. Ny funktion för att snabbt kunna ange nya Priser & Ersättningar för multipla veckobokningar. (Masshantering)

Genom att välja en Tidgruppsprofil under "Ersättningsfilter"  "Se punkt ovan" så filtreras listan med veckobokningar så att endast bokningar som använder den valda Tidgruppsprofilen visas.

Efter filtrering har alla bokningar som listas samma Tidgruppsprofil, detta innebär att vi nu kan markera de veckobokningar som skall uppdateras och sedan klicka på "Genomför" och sen välja "Uppdatera ersättning och priser". (OBS: Detta val blir endast tillgängligt om man först filtrerat på en tidgruppsprofil enligt punkt 6 ovan.)

Du kan nu ange alla nya belopp för Ersättning och Pris fakturering. När du klickar "Spara" så uppdateras alla de bokningar som valdes i tidigare steg med de nya Priserna och Ersättningarna.


8. Ny funktion för att kunna makulerar fakturaunderlag som redan skickats till externt fakturaprogram

Om du av någon anledning skulle behöva makulera att fakturaunderlag i Adocka som redan skickats iväg via koppling till ett fakturafaktura program måste du först bryta den koppling som finns mellan underlaget i Adocka och den faktiska fakturan som ligger i fakturasystemet. 

Du kan nu själv bryta denna koppling genom att från fakturaunderlaget klicka på "Bryt koppling till faktura program". 

Efter att detta har gjorts blir det nu möjligt att makulera underlaget och konsekvent även möjligt att göra ändringar i ingående bokning/ar. Har kopplingen väl brutits mellan ett underlag och en faktura i annat fakturasystem så kan denna koppling ej återställas. Efter att kopplingen har brutits bör man vara extra observant med den nu inaktuella fakturan som ligger kvar i fakturasystemet som troligtvis skall makuleras alternativt krediteras i fakturaprogrammet för att undvika dubbletter i framtiden.


Med vänlig hälsning

Adocka Team

Still need help? Contact Us Contact Us