Steg 16 - Inställningar/Anpassade fält

Inställningar/Företagsinställningar/Anpassade fält

Allmänt om Anpassade fält i Adocka:

På alla kontaktkort (Kontakt, Konsult, Kund) finns det möjlighet att skapa egna fält av olika typer för att kunna spara information utöver de informationsfält som finns som standard.

Anpassade fält kan även grupperas så att ett antal informationsfält hamnar under en gemensam rubrik.

För att skapa en ny "grupp" eller "gemensam rubrik" för anpassade fält klickar bara på ”Lägg till grupp” och anger den nya rubriken. (Inställningar/Företagsinställningar/Anpassade fält)

Nu är den gemensamma rubriken skapad så nu måsta vi ange vilka datafält som skall kunna anges under rubriken. 

Klickar du på ”Lägg till fält” för att ange det fösta anpassade fältet

Namn: Här anger du namnet på de nya fältet du vill skapa t.ex ”Legitimation” för att skapa ett fält där man kan spara ett legitimationsnummer.

Beskrivning: Här kan du ange en förtydligande text så att det blir tydligare vilken information som skall sparas i fältet

Typ: Här kan du definiera hur och vilken typ av information som skall kunna anges i fältet.

  • Text: Ruta med en rad för kortare värde som kan innehålla alla typer av tecken
  • Number: Samma som ovan men det kommer ej vara möjligt att mata in ickenumeriska värden.
  • Checkbox = Ruta som kan vara  förkryssad eller ej förkryssad
  • Text Area: Används för att kunna spara information i löpande text

Måste anges: Är denna ruta  förkryssad kommer det inte vara möjligt att spara en ny kontakt utan att det har matats in ett värde i detta fält. Dvs det blir obligatoriskt att fylla i fältet.

Land: Det är möjligt att koppla ett fält till ett visst land. Detta fält blir då bara synligt om man aktivt kryssat i att personen kan jobba i det specifika landet. Om möjligt rekommenderar vi att man väljer ”Ej landspecifikt om man endast hyr ut personal i ett land.

Resultatet kan se ut som bilden nedan på själva kontaktkortet:

Still need help? Contact Us Contact Us