Steg 5 - Inställningar/Mallar för referenstagning

Inställningar/Företagsinställningar/Mallar för referenstagning

På varje konsultkort i Adocka finns det möjlighet att spara anteckningar från en specifik referenstagning. Under denna sektion kan man ange den eller de referenstagningsmallar som bemanningskonsulter skall tillämpa när de genomför en referenstagning. 

För att skapa en mall klickar du på  ”Ny mall". Ange sedan texten som mallen skall bestå av och klicka sedan ”Spara”. Du kan lägga upp flera olika mallar för olika ändamål och bokningskonsulten kommer sedan vid själva referenstagningen att kunna välja vilken av de tillgängliga mallarna som skall tillämpas vid en specifik referenstagning.

För att göra ändringar in en redan befintlig mall, klickar man på mallens namn för att redigera innehållet. (Påverkar inte redan genomförda referenstagningar)

För att radera en befintlig mall klicka på den lilla "soptunnan" längst till höger i raden.

Still need help? Contact Us Contact Us