Kan man koppla Adocka mot mer än 1 Fortnox konto?

Kör du fler företag inom samma konto i Adocka kan det vara smart att ha multipla kopplingar mot Fortnox (olika konton) så man kan styra till vilket konto i Fortnox som faktura underlagen skall skickas till.

För att sätta upp detta måste du ta kontakt med support@adocka.com

Still need help? Contact Us Contact Us