En kollega har slutat - Hur avaktiverar vi användarens konto?

Gå till Inställningar/Alla Användarkonton

Under denna sektion kan du skapa och administrera de användare som skall kunna logga in i ert Adocka konto. Under fliken ”Aktiva användarkonton” kan du se en lista över de användare som för tillfället har åtkomst till ert företagskonto i Adocka. De användare som listas under fliken ”Aktiva användarkonton” utgör även ert totala antal aktiva användarlicenser. Om en medarbetare avslutar sin anställning eller av någon anledning ej lägre skall kunna logga in i Adocka kan dessa användare avaktiveras här. 

En avaktiverad användare kan ej logga in i systemet men all användarhistorik lämnas oförändrad.

Avaktivera användare:

  • 1.     Hitta den berörda användaren under fliken ”Aktiva användarkonton
  • 2.     Klicka på den lilla pilen till höger om texten ”Ändra rättigheter” (Se nedan)
  • 3.     Välj ”Spärra användarkonto

När en användare har avaktiverats försvinner användaren från fliken ”Aktiva användarkonton” och hamnar istället under fliken ”Spärrade användarkonton” 

An avaktiverad användare räknas inte som en användarlicens.

Still need help? Contact Us Contact Us