Steg 2 - Affärsenheter/Team

I Adocka är det möjligt att sätta upp olika affärsområden och dela in sina bemanningskonsulter i olika ”Team”. Detta görs för att kunna följa resultat för olika affärsområden och kunna följa resultat på Teamnivå och inte bara individuellt.


Affärsenheter/Team (Inställningar/Företagsinställningar/Affärsenheter/Team)

När en användare som ingår i ett ”Team” skapar en bokning eller ett behov kommer det aktuella ”Teamet” att vara förifyllt i bokningen. Om en bemanningskonsult ingår i mer än ett ”Team” kommer bemanningskonsulten kunna välja vilket av dessa ”Team” bokningen skall registreras på. En användare kan endas registrera bokningar för de ”Team” som bemanningskonsulten själv ingår i.

  • 1.     För att skapa ett ”Team” klickar du på knappen ”Nytt Team”
  • 2.     Ange det namn du vill använda för att identifiera teamet. Klicka på ”Välj”

För att skapa ytterligare ”Team” upprepar du steget ovan.

För att ange vilka användare som ingår i respektive ”Team” klickar du på knappen ”Lägg till Medlem”

Välj en teammedlem från fliken ”Användare”.  Repetera steget för att lägga till ytterligare medlemmar.

Affärsenheter/Affärsområden. (Inställningar/Företagsinställningar/Affärsenheter/Affärsområden)

Om mer än ett affärsområde är upplagt så kommer det bli möjligt att välja inom vilket affärsområde en bokning skall registreras när behov/bokningar skapas. 

  • 1.     För att lägga till ytterligare affärsområden klicka på ”Nytt affärsområde”
  • 2.     För att ta bort ett affärsområde klicka på den lilla soptunnan längst till höger i raden.
  • 3.     För att döpa om ett affärsområde klickar du på direkt på själva namnet på affärsområdet.

Still need help? Contact Us Contact Us