Hur gör jag sökningar på multipla "Expertiser"

I konsultmodulen kan du söka efter konsulter som besitter en eller flera "Expertiser".

Man kan göra sökningar för att t.ex få fram sökresultat för uppdrag som kan bemannas av konsulter som besitter minst en av flera möjliga "Expertiser". Vi kan även göra sökningar för att lista konsulter som besitter en viss kombination av "Expertiser". För att filtrera på en viss "Expertis" är det bara att börja skriva namnet på den sökta "Expertisen" så kommer de möjliga "Expertiserna" att presenteras som förslag. 

När du börja skriva namnet på "Expertisen" så listas varje "Expertis" som 3 olika sökvarianter.

  • Variant utan ändelse: Innebär valda Expertisen med "Och" logik.

Ex: Vi väljer  "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård"

Vi kommer nu filtrera listan så att endast konsulter som både besitter Expertiserna "Allmänmedicin" och "Akutsjukvård" visas.

  •  Variant med ändelsen (or) : Innebär valda "Expertisen" med "Eller" logik.

    Ex: Vi väljer  "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård (or)"

Vi kommer nu filtrera listan så att alla konsulter som besitter minst en av "Expertiserna" "Allmänmedicin" eller "Akutsjukvård" visas.

  •  Variant med ändelsen (!) : Innebär valda "Expertisen" med "Inte" logik.

    Ex: Vi väljer "Allmänmedicin" och sen "Akutsjukvård (!)"

Vi kommer nu filtrera listan så att endast konsulter som besitter "Expertisen" "Allmänmedicin"  visas men om de även besitter "Expertisen" "Akutsjukvård", så visas de Inte.

Det finns även en film som beskriver i detalj hur detta fungerar här

Still need help? Contact Us Contact Us