Steg 14 - Inställningar/Projekt

Inställningar/Företagsinställningar/Projekt

Allmänt om projekt i Adocka:

I Adocka är det möjligt att gruppera bokningar så att de registeras på olika projekt. På detta vis kan man se sammanställd statistik för alla de bokningar som ingår i projektet oberoende av kund. Varje projekt kan ha en projektledare och projektmedlemmar vilka är de användare som skall kunna skapa bokningar som är kopplade till det aktuella projektet. (Projekt kan även användas för att enkelt gruppera flera kunder som ingår i samma koncern eller tillhör samma avtal för att se total statistik.)

För att skapa ett nytt projekt klickar man på "Lägg till"

Ange ett Projektnummer, Namn, Vilken användare som är Ledare" samt lägg till de Medlemmar som ingår i projektet.

Klicka på "Spara"

Nu när man sedan gör en bokning kan man (Om man ingår i projektet) nu koppla bokningen till det nya projektet.

(När man skapar en bokning)

Under Ekonomifliken...

går det sedan genom att filtrera på projektet, att endast visa de bokningar som ingår.

Still need help? Contact Us Contact Us