Hur ändrar jag den momssats som är standard när bokningar skapas?

Det går att ange standard momssats under Inställningar/Företagsinställning/Övriga inställningar. Denna ändring påverkar ej redan befintliga bokningar utan det valda värdet ställs in per default när en bokning skapas framöver.

Still need help? Contact Us Contact Us