Kan jag skapa bokningar i annan valuta än SEK?

Det är möjligt att även skapa bokningar i andra valutor än SEK.

För att kunna skapa bokningar med en andra valuta måste denna andra valuta först installeras. 

Detta görs under "Företagsinställningar/Övriga inställningar/Fakturering". När du installerat en andra valuta (ladda om sidan) kan du sedan välja vilken valuta som skall användas för respektive bokning. Intäkter och kostnader redovisas separat för varje valuta.

Still need help? Contact Us Contact Us