Nya uppdateringar under vintern 2021

Förutom en rad större prestanda och teknikförbättringar som gick i produktion i början av året så följer här även en lista på de viktigaste  funktionerna som tillkom under Q1 2021.

Sammanfattning av nyheter per modul: 

(Mer detaljerad beskrivning av samtliga nya funktioner återfinns längre ner i artikeln)

Generellt

 • Stöd för bokningar med annan valuta (t.ex i NOK)
 • Stöd för fakturering av bokningar med Rot/Rut avdrag.
 • Nytt stöd för att dela ringlistor med flera kollegor.
 • Ny möjlighet att uppdatera en konsults framtida tillgänglighet direkt i från en ringlista
 • Ny rapport över de bokningar som har tagits bort under en period.

Behov&Bokning

 • Snabbare listning av vy med veckobokningar
 • Skapa nytt projektnummer i samband med  skapande av bokning.
 • Möjlighet att dölja matris
 • Timmar med priset med 0 kr skrivs inte längre ut inte i bokningsbekräftelse till kund eller konsult

Konsultkort/Kundkort

 • Ny möjlighet att markera/avmarkera de sökresultat som visas på en viss sida.

Ekonomin (Nya)

 • Utbyggda filter för enklare styrning av innehåll vid skapande av löneunderlag.
 • Utbyggda filter för enklare styrning av innehåll vid kapande av fakturaunderlag.
 • Ny rapport "Bokningstakt"
 • Ny rapport ”Arbetsrapport mellan exakta datum"
 • Ny rapport "Summa kostnad/Intäkter per Affärsområde"
 • Ny rapport "Summa kostnad/Intäkter per Team"
 • Nya valmöjligheter för utformning av fakturaunderlag

Nya konsultportalen

 • Ny möjlighet för konsulter att se summering av antalet schemalagda timmar per kalendervecka och per månad.

Uppdatering av Modul "Publika anslutningar"

 • Ny möjlighet att helt sömlöst och med egen design integrera jobbannonser och kontaktformulär mellan egen hemsida och Adocka.

Beskrivning av ny funktionalitet

Generellt

 • Stöd för bokningar med annan valuta (t.ex i NOK)

Det är nu möjligt att skapa bokningar i flera valutor. För att kunna skapa bokningar med en andra valuta måste denna andra valuta först installeras. Detta görs under "Företagsinställningar/Övriga inställningar/Fakturering". När du installerat en andra valuta kan du sedan välja vilken valuta som skall användas för respektive bokning.


 • Stöd för fakturering av bokningar med Rot/Rut avdrag

NYHET: Adocka har även stöd för bokningar med ROT/RUT avdrag. Mer info kommer bli tillgängligt inom kort.


 • Nytt stöd för att dela ringlistor med flera kollegor.

När du skapar en ny ringlista är det nu möjligt att att dela denna ringlista med en eller flera kollegor. Detta innebär att listan kan bearbetas av alla som står som ägare eller deltagare till den aktuella listan. Du kan både lägga till fler deltagare när du skapar en ny ringlista, eller addera och ta bort deltagare från en befintlig lista.


 • Ny möjlighet att uppdatera en konsults framtida tillgänglighet direkt i från en ringlista.

Det går nu att redigera en konsults tillgänglighet utan att behöva lämna ringlistan.


 • Ny rapport över de bokningar som har tagits bort under en period.

Denna rapport hittas under modulen "Rapporter"

Behov&Bokning

 • Snabbare listning av vy med veckobokningar

De vyer som listar veckobokningar under "Behov & Bokning" eller "Ekonomi" har optimerats för att snabbare kunna hantera väldigt stora mängder data. Detta resulterar i mycket snabbare laddningstider även om sökningen omfattar ett väldigt stort antal bokningar. t.ex vid sökningar under längre tidsperioder.

 • Skapa nytt projektnummer i samband med att skapande av bokning.

När du nu skapar en ny bokning finns nu även en knapp som direkt inne ifrån bokningen skapar upp ett nytt projektnummer. Det går nu även att få dessa projektnummer att tilldela sig ett automatiskt genererat löpnummer.

 • Möjlighet att dölja matris

Ny funktion som ger bättre överblick om alla detaljer ang registrerade timmar inte är nödvändiga för tillfället.

 • Timmar med priset med 0 kr skrivs inte längre ut inte i bokningsbekräftelse till kund eller konsult.

Endast timmar där pris eller ersättning är skild från noll, skrivs numera ut på PDF bekräftelser.

Konsultkort/Kundkort

 • Ny möjlighet att markera/avmarkera de sökresultat som visas på en viss sida.

Det finns nu 2 rutor för att selektera sökresultat i Konsult- och Kundregister

Den vänstra checkrutan väljer samtliga resultat som listas på samtliga sidor medans den högra checkrutan endast väljer/avmarkerar de sökresultat som visas på den aktuella sidan. Denna funktion gör det mycket smidigare att göra begränsade urval.

Ekonomi (Nya)

 • Utbyggda filtreringsmöjligheter för enklare styrning av innehåll vid skapande av löneunderlag.

Det går nu med hjälp av diverse boknings-specifika filter, filtrera fram exakt vilka poster som skall ingå när man skapar ett löneunderlag.


 • Utbyggda filtreringsmöjligheter för enklare styrning av innehåll vid generering av fakturaunderlag.

Det går nu med hjälp av diverse boknings-specifika filter, filtrera fram exakt styra vilka poster som skall ingå när man skapar ett faktura underlag.

 • Ny rapport "Bokningstakt"

Visar statistik utifrån det datum som en bokning skapades

 • Ny rapport ”Arbetsrapport mellan exakta datum"

Anpassning av den traditionella arbetsrapporten fast med bryt vi angivna datum.

 • Ny rapport "Summa kostnad/Intäkter per Affärsområde"

Ny rapport enligt titel

 • Ny rapport "Summa kostnad/Intäkter per Team"

Ny rapport enligt titel

 • Nya valmöjligheter för utformning av fakturaunderlag

Det är nu enklare att styra hur en faktura skall ställas upp i samband men att fakturaunderlaget genereras. Det finns nu  t.ex snabbval för att per automatik generera en faktura per konsult eller en faktura per konsult och vecka.

Nya konsultportalen

 • Ny möjlighet för konsulter att se summering av antalet schemalagda timmar per kalendervecka och per månad.

När konsult loggar in i konsultportalen syns en tydlig summering av antalet schemalagda timmar. Den summering syns både när konsulten tittar i veckoöversikten och i den månatliga kalendervyn.

Uppdatering av Modul "Publika anslutningar"

 • Ny möjlighet att helt sömlöst och med helt egen design integrera jobbannonser och kontaktformulär på egen hemsida med Adocka.

För de som har installerat modulen "Publika Anslutningar" finns det nu även möjlighet att bygga en helt egen sida på sin webbplats (jobbannonser och kontaktformulär) som är direkt kopplade till Adocka via ett för detta ändamål special framtaget API. För mer information, kontakta gärna din kontaktperson hos Adocka.

Still need help? Contact Us Contact Us