Hur ändrar jag eller skapar en egen mailsignatur i Adocka?

Gå till " Inställningar"/ "Alla användare"

Välj användaren du vill korrigera signaturen för och gå till fliken "Signatur",

Still need help? Contact Us Contact Us