Hur gör jag så att konsulter kan anmäla intresse till lediga behov/arbetspass i konsultportalen?

Det är möjligt för inloggad konsult i Adockas konsultportal att kunna se och anmäla intresse till matchade behov/lediga arbetspass.

Under " Applikationer/Adockas konsultportal" kan du nu ställa in huruvida lediga behov (Behov&Bokning) och/eller lediga arbetspass (Arbetspassmodulen) skall vara synliga för inloggade konsulter i konsultportalen.

Konsulter ser endast de behov som är kopplade till expertis som konsulten besitter. Anmäler konsulten intresse till ett behov/arbetspass läggs konsulten till i listan som en möjliga kandidat. (Får status "Kandidatförlag (Blå)). Bemanningskonsult kan sedan välja direkt från listan med kandidater (som anmält intresse) vilken konsult som skall bokas på uppdraget.

Still need help? Contact Us Contact Us