Hur aktiverar jag koppling till Oneflow (Digitala avtal)

För att aktivera en koppling mellan ditt konto i Oneflow och ditt konto i Adocka behöver du först säkerställa att du har Oneflow modulen installerad.

1. Har du inget menyval som lyder "Oneflow" så går du till "Inställningar/"Företags Inställningar"/ "Adocka modul" (Gå direkt till steg 4 om du redan har Oneflow modulen installerad)

2. Sök fram Oneflow modulen och klicka "Installera"

3. Klicka "Refresh" (Ctrl + R) i webbläsaren så dyker valet upp i menyn.

4. Det finns en artikel i Oneflows egna hjälpsektion som beskriver vad som behöver göras ifrån ditt Oneflow-konto.

Du hittar artikeln om du följer denna länk:

https://support.oneflow.com/support/solutions/articles/77000435981-getting-started-with-adocka

Still need help? Contact Us Contact Us