Steg 13 - Inställningar/Område/expertis

Inställningar/Företagsinställningar/"Område/expertis"

Allmänt om Expertiser i Adocka:

Adocka gör det möjligt att ange s.k Expertiser eller färdigheter som sedan kan tillskrivas en viss konsult. För att en konsult skall kunna tillskrivas en viss färdighet måste denna färdighet vara definierad i listan över Expertiser. 

När man sedan gör en sökning i konsultregistret kan man enkelt hitta de konsulter som besitter den sökta Expertisen. 

Det går även att ange en Expertis för en bokning eller ett behov, då för att kunna matcha fram lämpliga kandidater direkt från behovet eller för att kunna se statistik på hur mycket man har bokat inom en viss expertis.

I konsultregistret hittar du en drop-down lista med alla expertiser som finns uppsatta i ert konto.

På själva konsultkortet kan du anges vilka expertiser konsulten besitter. 

(För att kunna tilldela en expertis till en konsult behöver man först lägga till expertisen under


Inställningar/Företagsinställningar/ ”Område/Expertis"

För att ange nya Expertiser under Inställningar/"Område/Expertis" klickar du på ”Lägg till” och fyller i fälten i som dyker upp rutan bilden nedan och klickar på knappen ”Spara".

Det är även möjligt att koppla en viss Expertis till ett existerande kontaktfilter. I exemplet ovan kopplas Expertisen ”Allmänmedicin” till kontaktfiltret ”Läkare” 

Resultatet blir att när man i  konsultregistret klickar i kontaktfiltret "Läkare"

så visas endast de Expertiser som är kopplade till "Läkare" i drop-down listan.

Expertiser som helt saknar koppling till något kontaktfilter är alltid valbart oavsett vilka kontaktfilter som som är markerade i konsultregistret.

Still need help? Contact Us Contact Us