Steg 12 - Inställningar/Artiklar & Koder för Lön

För varje enskild form av data som är kopplat till ersättning kan man här definiera och styra hur den skall överföras vid eventuell löneexport. (PAXML) För form av ersättning data kan du styra om den skall skickas till lönesystemet som en lönetransaktion eller som tidstransaktion. 

Vi lönetransaktion beräknas själva lönebeloppet ut beroende på belopp och regler i Adocka medans vid en tidstransaktioner så beräknas alla belopp i löneprogrammet utifrån de tidsregistreringar som gjorts i Adocka.

Under "FöretagsInställningar/Artiklar & Koder för lön" kan du styra detta genom att koppla alla olika former av ersättning med en Tidkod, Lönekod eller Löneart,:

Om du väljer "Tidkod" kommer poster som kopplats till denna kod att skickas som en tidstransaktion: (Lämplig Tidkod enl PAXML standard måste anges)

Om du väljer "Lönekod" kommer poster som kopplats till denna kod att skickas som en lönetransaktion: (Lämplig lönekod enl PAXML standard måste anges)

Om du väljer "Löneart" kommer poster som kopplas till denna kod att skickas som en lönetransaktion: (Löneart anges istället för lönekod)

Ta kontakt med support@adocka.com för assistans att konfigurera med just ert lönesystem.

Still need help? Contact Us Contact Us