Jag har raderat en konsultprofil men den dyker upp igen. Varför?

Ett kontaktkort som saknar historik kan raderas hur och när som helst. Varje gång du raderar ett kontaktkort så kontollerar Adocka om kontakten har en historik. Finns det en historik kommer inte kontakten att raderas då t.ex eventuell statistik som är kopplad till kontaktgen även skulle försvinna. Finns statistik kan man dock välja att Anonymisera kontakten vilket innebär att all statistik kan behållas men personuppgifterna försvinner.

Om systemet anser att kontakten inte skall raderas utan anonymiseras så skickas ett automatiskt email till den person som ni angivit som " Ansvarig för hantering av personuppgifter" (Inställningar/Företagsinställningar/Villkor, Sekretesspolicy & Personlig data/GDPR)

Under  (Inställningar/Företagsinställningar/Villkor, Sekretesspolicy & Personlig data/GDPR) finns även en flik som heter "Granska borttagning av kontakter"

Här hittar ni en lista på alla de kontakter som raderats men systemet stoppat. Nu får man möjligheten att bestämma om kontakten skall behållas eller om den skall anonymiseras.

Still need help? Contact Us Contact Us