Steg 11 - Inställningar/ Arbetsgivaravgifter och semesterersättning

Inställningar/Företagsinställningar/Arbetsgivaravgifter och semesterersättning

Bakgrund:

I Adocka är det möjligt att skapa olika ”Ersättningstyper”. Varje Ersättningstyp kan ha en egen faktor för arbetsgivaravgifter och semesterersättning som automatiskt kommer att adderas när konsultens ersättning beräknas. På konsultkortet under "Ersättning & Bankuppgifter” kan man ange viken av dessa ”Ersättningstyper” som skall tillämpas när den aktuella konsulten bokas. 

Har man inte angivit detta på konsultkortet blir man tvingad att välja vilken av dessa "Ersättningstyper" som skall användas när man bokar den berörda konsulten.

För att ändra eller lägga till en ersättningstyp så att den blir valbar går man till Inställningar/Företagsinställningar/Arbetsgivaravgifter och semesterersättning.

klicka på knappen ”Lägg till" och fyll i fönstret för att skapa en ny Ersättningstyp:

  • 1.     Namn: Ange ett namn så att Ersättningstypen blir identifierbar
  • 2.     Arbetsgivaravgift multipel: Den faktor en konsults ersättning skall multipliceras med får att få fram lön inkl arbetsgivaravgifter. För att lägga på 31,42% sätter du multiplikationsfaktorn till 1.3142. Vill du inte att några arbetsgivaravgifter skall adderas anger du faktorn 1.
  • 3.     Semesterersättning multipel: Den faktor en konsults ersättning skall multipliceras med får att få fram grundlön inkl semesterersättning. För att lägga på 12% sätter du multiplikationsfaktorn till 1.12. Vill du inte att någon semester ersättning skall adderas t.ex om semesterersättningen redan är inkluderad i lönen anger du faktorn 1.
  • 4.     Löneskatt multipel: Den faktor en konsults ersättning skall multipliceras med får att för att räkna fram  aktuell löneskatt. För att addera addera 24,26% sätter du multiplikationsfaktorn till 1.2426. Vill du inte att någon löneskatt skall räknas ut t.ex om Ersättningstypen skall användas av under konsulter som skall fakturera sätter du faktorn till 1.
  • 5.     Land” Det land där denna ”Ersättningstyp" skall användas Har du bara verksamhet i Sverige anger du enklast ”Ej landsspecifik)

Still need help? Contact Us Contact Us