Steg 10 - Inställningar/Övriga kontaktsegment

Inställningar/Företagsinställningar/Övriga kontaktsegment

I konsultregistret går det att göra avancerade sökningar för hitta konsulter baserade på diverse sökkriterier. Alla val i sökfunktionens rullistor och checkboxar går att konfigurera efter eget önskemål.

Under sektionen ”Övriga kontaktsegment” kan du ändra och lägga till val för ”Ålderssegment”, Systemkunskap och Kontaktfilter.

Ålderssegment:

I konsultregistret kan man skapa filter som hjälper dig att snabbt filtrera ut konsulter som tillhör ett visst ålderssegment. Åldern räknas automatisk ut baserat på konsultens registrerade personnummer (Svenska personnummer). I konsultregistret visas dessa filter som checkboxar uppe i det högra hörnet och kan se ut t.ex så här:

Under ”Inställningar/Företagsinställningar/Övriga kontaktsegment kan du ändra befintliga och definiera nya ålderssegment som skall bli sökbara i konsultregistret.

  • 1.     Klicka på knappen ”Lägg till åldersgrupp

När du klickat på knappen ser det ut som följer:

Namn: Här anger du det namn som skall användas för filtret.

Ålder över: Här anger du i heltal den ålder som träffarna skall vara över. T.ex anger du 65 så får du fram alla som är 65+

Ålder under: Här anger du i heltal den ålder som träffarna kall vara under. I exemplet ovan skall alla som faller inom detta filer vara över 65 så i detta fall lämnas detta fält tomt:

Typ: Den typ av kontakt som detta filter skall kunna tillämpas på. I detta exempel skall åldersfiltret användas för att hitta konsulter över 65 så därför väljer vi värdet ”Konsult” i rullistan”

System och Systemkunskap:

I konsultregistret är det möjligt att hitta konsulter som besitter en viss systemkunskap. Alla värden som kan sökas på i denna drop-down lista kan anpassas under "Inställningar/Företagsinställningar/Övriga kontaktsegment"

Förutom att dessa system blir valbara i listan i sökfunktionen dyker de även upp som checkboxar på ett kontaktkort så att man kan ange vilka system en konsult besitter kunskap inom. Denna lista hittas på konsultkortet under fliken ”Kunskapsprofil

För att ändra eller lägga till system i listan kan du under Inställningar/Företagsinställningar/Övriga kontaktsegment/System och Systemkunskap” är det bara att klicka på knappen ”Lägg till system och systemkunskap". Ange namnet på det nya systemet och klicka sedan ”Spara”.

Övrigt kontaktfilter

I konsultregistret kan man även filtrera fram konsulter som har ett visst kontaktfilter kopplat till sig. Exempel på vad ett kontaktfilter kan användas till är t.ex en viss yrkesroll. En konsult kan ha mer än 1 kontaktfilter tilldelat och söker man på 2 kontaktfilter samtidigt får man endast fram kontakter har bägge filtren tilldelade. Ett kontaktfilter behöver inte vara en yrkesroll utan kan även användas om man snabbt vill kunna hitta en konsult som t.ex.  har körkort.

Dessa kontaktfilter anges i from av checkboxar på konsultkortet under sektionen ”Kontaktuppgifter

För att ändra eller lägga till ett kontaktfilter under Inställningar/Företagsinställnigar/Övriga kontaktsegment/Kontaktfilter” 

Klicka på knappen ”Lägg till kontaktfilter” Ange namnet på det nya kontaktfiltret samt välj ”Typ” (om det skall vara valbart för kontakter, konsulter eller kunder) och klicka ”Spara”.

Still need help? Contact Us Contact Us