Steg 9 - Inställningar/Kvalitetskontroll konsulter

Inställningar/Företagsinställningar/Kvalitetskontroll för konsulter

En central funktion i Adocka är att systemet hjälper dig att dokumentera de kvalitetskontroller som gjorts på en konsult och påminna den ansvarige bemanningskonsulten i god tid när det är dags att förnya de kontroller vars giltighet löper ut efter ett angivet tidsintervall. Adocka spar tidpunkt, vem som utfört kontrollen, eventuell kommentar samt från och med datum då kontrollen ej längre är anses vara giltig. Är kontrollen tidsbegränsad skickar systemet ut ett mail i första hand till den ansvarige bemanningskonsult 2 veckor innan tidpunkten då kontrollen förfaller. Saknas ansvarig bemanningskonsult för konsulten då notisen skickas så skickas den till angiven till företagsadress istället.

När alla kvalitetskontroller är tillagda kan det se ut som nedan på själva konsultkortet när alla kvalitetskontroller väl är genomförda.

Exempel på hur en kvalitetskontroll med alla steg utförda ser ut på en konsultprofil.

I själva konsultregistret kommer konsulter som har alla kvalitetskontroller godkända att markeras med en grön ikon som visas för kvalitetssäkrade konsulter i konsultregistret enligt nedan:

I konsultregistret går det även att filtrera bort alla konsulter som ej är har 100% av kvalitetskontrollerna godkända genom att klicka på samma ikon i menyraden ovanför listan i konsultregistret:

För att definiera en kvalitetskontroll som skall genomföras klickar du på knappen ” Lägg till Kvalitetskontroll” (Inställningar/Företagsinställningar/Kvalitetskontroll för konsult)

I fönstret som öppnas kan du sedan ange följande:

Namn: Här anger du lämpligt namn på kvalitetskontrollen

Beskrivning: Här kan du ange någon form av förtydligande beskrivning för bemanningskonsulten.

Förfaller efter antalet månader: Är detta en kvalitetskontroll som bara är giltig en viss tid innan den måste förnyas kan du ange antalet månader kontrollen skall vara giltig. Är det en kontroll som bara genomföres vid ett tillfälle lämnar du fältet tomt.

Är denna landspecifik?: Anger du värdet ”Ej landspecifik” skall kontrollen genomföras oavsett i vilket land konsulten skall arbeta. Väljer du ett land i listan, så måste landet först väljas på konsultens kontakt kort innan kontrollen blir möjlig att godkänna. Har ni endast verksamhet i ett land så väljes med fördel ”Ej landspecifikt”.

Klicka på knappen ” Spara

Still need help? Contact Us Contact Us