Steg 8 - Inställningar/Geografiska områden

Inställningar/Företagsinställningar/Geografiska områden

Under denna flik kan man ange de värden som skall vara valbara i alla de fall det blir aktuellt att ange ett geografiskt område. Ett geografiskt område kan användas t.ex för att hitta konsulter som är hemmahörande i det aktuella området eller konsulter som kan tänka sig att arbeta inom ett visst geografiskt område.

För att ange de regioner som skall vara valbara skriver du namnet på regionen i ”Namn” rutan enligt bilden nedan ock klickar på  ”Spara” för att addera regionen som ett valbart alternativ. Det går även koppla en region till ett visst land. Alla regioner som adderas till listan kommer automatiskt att sorteras i alfabetisk ordning.

För att döpa om ett geografiskt område klickar man på själva namnet i listan och för att radera en region klickar man på den lilla röda soptunnan.

Still need help? Contact Us Contact Us