Steg 4 - Inställningar/Mallar och Utskick

Inställningar/Företagsinställningar/Mallar och utskick

I Adocka kan man arbeta med 3 olika typer av mallar som kan åberopas i samband med t.ex ett utskick.

Det finns stöd för 3 olika typer av mallar:

  • 1.     Mallar för utskick via e-post
  • 2.     Mallar för utskick via SMS
  • 3.     Mallar för utskrifter till PDF eller andra format.

Ovan nämnda typer av mallar kan innehålla s.k dynamiska fält vilket kort innebär att luckor i texten på givna platser fylls i med värden som hämtas från t.ex ett kontaktkort eller ett annat objekt i Adocka. Detta innebär i praktiken att även om man gör ett massutskick så kan varje mail anpassas för varje mottagare. Ett enkelt exempel på vad detta kan användas till är en mall som automatiskt skriver ut varje mottagares förnamn i hälsningsfrasen.

Du kan få hjälp med att sätta upp dessa mallar om du vänder dig till support@adocka.com

Still need help? Contact Us Contact Us